Wijnmaker aan het Woord / Word from the Winemaker… Sebastien Khoury, Domaine de Baal, Bekaa Valley

For English version, see below.

Regelmatig heb ik genoeg van al die meningen over wijn, inclusief die van mezelf. Liever luister ik naar de makers ervan, degenen aan wie we die wijnen te danken hebben. De natuur maakt deze kunstwerkjes immers niet zelf…
In deze serie laat ik mijn favoriete wijnmakers aan het woord:
Maak kennis met Sébastien Khoury, Eigenaar & Wijnmaker van Domaine de Baal (vin naturel/bio), Bekaa Valley, Libanon

Hoe ben je in de wijn terechtgekomen?

“Ik ben opgegroeid in Bordeaux in de jaren 80 tot midden jaren 90. Mijn vader is Libanees en mijn moeder Frans, maar nadat in 1975 de oorlog was uitgebroken in Libanon zijn we in 1986 allemaal naar Bordeaux vertrokken. Mijn familie zit niet in de wijnindustrie, maar ze hadden veel vrienden die wijn maakten of in de wijnhandel werkten. Mijn ouders waren, en zijn, grote wijnliefhebbers.
Toen ze met pensioen gingen, besloten ze om weer in Libanon te gaan wonen. We hadden daar grond die heel geschikt bleek te zijn voor kwaliteitswijnbouw (hoog gelegen en met veel kalksteen). Mijn ouders begonnen als hobby wijnstokken aan te planten. In die tijd studeerde ik business management in Beiroet en werkte ik in mijn vrije tijd en in de vakanties in de wijngaarden, en dat vond ik fantastisch. Ik begon erover te denken om wijn te leren maken, om uiteindelijk mijn eigen wijn te maken. Dus na de universiteit ben ik teruggegaan naar Saint Emilion en heb ik 7 jaar bij Château La Couspaude gewerkt.”

Waar of van wie heb je het meest geleerd?

“Daar (op Château La Couspaude) heb ik alles geleerd van de eigenaar, de technische manager en van Michel Rolland die de consultant was.
Omdat de biologische benadering en het respect voor het milieu altijd belangrijk voor me waren (daar ben ik mee opgevoed) was ik bevriend met veel biologisch werkende wijnmakers in de regio, dus van hen heb ik ook veel geleerd.”

Welk deel van je werk kost de meeste tijd en moeite?

“90% van het werk is in de wijngaarden omdat we een levende bodem nodig hebben; we moeten de bodem respecteren om uiteindelijk een goede wijn te kunnen maken. Ik heb vele jaren in de wijngaard gewerkt en dat vond ik geweldig. Helaas kan ik nu niet meer zoveel tijd in de wijngaarden doorbrengen als vroeger omdat ik de wijn ook moet verkopen, en daar gaat veel tijd in zitten.”

Waar maak je je zorgen om en waar wind je je over op in de wijnwereld?

“De massaproductie van wijn, chemische wijnen, wijnen zonder ziel.
Wijnmakers en druiventelers die hun bodems kapot maken en geen respect hebben voor moeder natuur, alleen maar uit financiële belangen.
Een ander punt van zorg zijn de mensen die alleen ‘labels’ drinken, grote dure labels, en die niet nieuwsgierig zijn naar nieuwe wijnen die waarschijnlijk net zo goed zijn maar goedkoper. De prijs bepaalt niet altijd de kwaliteit.
Libanon is een klein productieland en veel mensen kennen helemaal geen Libanese wijnen, dus voor hen is het vaak: als het niet beroemd is, dan moet het goedkoop zijn. Dus ik moet terugvechten met kwaliteit.”

Wat maakt jouw wijnen uniek?

“Dat is een lastige vraag om zelf te beantwoorden; ik probeer gewoon de beste wijn van mijn terroir te maken op een zo natuurlijk mogelijke manier. Elk jaar probeer ik weer nieuwe dingen, omdat ik elke dag en elk jaar leer. Ik laat het antwoord op deze vraag over aan de mensen die mijn wijn proeven en drinken…”

Mensen of Terroir?

“Het terroir, de plek. Wij mensen moeten er gewoon zijn en respecteren wat de natuur ons geeft – de bodem, de planten en de druiven. Dat is het allerbelangrijkst.”

Voor de wijnen van Domaine de Baal kun je terecht bij Libanese Wijnen.nl
Lees hier het blogartikel (augustus 2015) over Domaine de Baal en andere Libanese wijnen

ENGLISH VERSION:

Regularly I’m done with all those opinions about wine, including mine. I would rather just listen to the winemakers and growers who are at the heart of these wines. Nature does not create these pieces of art on its own, after all…
In this series I give the word to my favourite winemakers:
Meet Sébastien Khoury, Owner & Winemaker at Domaine de Baal, Bekaa Valley, Lebanon

How did your wine career start and develop?

“I grew up in Bordeaux in the 80s till mid 90s. My dad is Lebanese and my mother is French, but after the war started in Lebanon in 1975 we all left to Bordeaux in 1986. My family is not in the wine industry, but they had a lot of friends in the winemaking and wine business. They were and still are wine lovers. When my parents retired, they decided to move to Lebanon. We owned some lands there that turned out to be very favourable for vines and high quality wine grapes (altitude and a lot of limestone). Back then I was studying business management in Beirut and my parents started to plant some vines for entertainment. I used to work in the vineyards in my free time and during holidays, and I liked it a lot. I started to think about learning how to make wine, and ultimately make my own wine. So after University I went back to France, to Saint Emilion, and worked at Château La Couspaude for 7 years.”

Where, or from whom, did you learn the most?

“I learned everything there (at Château La Couspaude), from the owner and the technical manager, and Michel Rolland who used to be the consultant.
Since the organic approach and respect of the environment was something very important to me (I grew up with this respect), I was friends with a lot of winemakers in the region with this approach, so I learned a lot from them as well.”

Which part of your job requires the most time and effort?

“90% of the work is in the vineyards because we need to have a living soil, we need to respect it in order to have good grapes to finally make a good wine. I worked in the vineyards for many years and I loved it. Unfortunately I don’t have the time now to spend in the vineyards that I used to have. I’m also selling the wine and this also requires a lot of time.”

What do you worry about, or what angers you in the world of wine?

“The mass production of wine, chemical wines, wines with no soul.
Winemakers and winegrowers who kill their soils and do not respect mother nature just for financial purposes.
Another ‘point of worry’ are the people who only drink ‘labels’, big labels, and do not have the curiosity to taste new wines which probably are as good as renowned wines but cheaper. The price doesn’t always make the quality.
Lebanon is a small producing country and lots of people do not know Lebanese wines at all, so for them if it is not famous it should be cheap. So I have to fight back with quality.”

What do you like most about your own wines and what makes them unique?

“That’s a hard question to answer; I try to make the best wine from my terroir in the most natural way. Every year I try new stuff, because I learn every day and every year. I leave this answer to people who try or who drink my wines…”

People or Terroir?

“It’s place first. We (people) just have to be there and respect what nature gives us – the soil, the plants and the grapes. That’s the most important.”

The wines of Domaine de Baal are distributed by Libanese Wijnen.nl
Read my blog (August 2015) about Domaine de Baal and other Lebanese wines here

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief (en gegarandeerd verder niks!)

Recente berichten

Recente reacties

Archieven

Categorieën

Meta

Wees de eerste om te reageren

    Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.