Wijnmaker aan het woord / Word from the Winemaker… Catherine Marshall, Elgin

For English version, see below. 

Regelmatig heb ik genoeg van al die meningen over wijn, inclusief die van mezelf. Liever luister ik naar de makers ervan, degenen aan wie we die wijnen te danken hebben. De natuur maakt deze kunstwerkjes immers niet zelf…
In deze serie laat ik mijn favoriete wijnmakers aan het woord:
Maak kennis met Catherine Marshall, Eigenaar & Wijnmaker van Catherine Marshall Wines, Elgin/Stellenbosch, Zuid-Afrika

Iets meer info over Catherine Marshall’s wijnen, voor wie haar nog niet kent:
Al het fruit voor haar wijnen komt uit de ‘cool climate’ regio Elgin. Mijn eerste kennismaking was met de Amatra Jono’s Wave Chenin Blanc 2015
Een wijn met fijne citrus, crispy appel (Elgin is van oudsher Zuid-Afrika’s appelgebied!), witte perzik en een minerale ‘oily’ hint. Spontaan vergist en gerijpt op eikenhout (40%) en RVS (60%). De wijn had een prachtige balans, frisheid en finesse en smaakte naar meer (het allerbeste teken…).

Catherine Marshall maakt ook wijnen van o.a. riesling, sauvignon blanc en cabernet franc, maar haar grote liefde is pinot noir.
Tim Atkin MW gaf onlangs 95 punten aan haar ‘Finite Elements’ Pinot Noir 2016 (en gaf andere wijnen scores van 91, 93 en 94 punten) en benoemde haar wijnhuis tot ‘Third Growth’.
Nog meer erkenning kreeg Catherine op 3 november 2017, toen de nieuwe Platter’s Guide 2018 uitkwam, met ‘verpletterend’ goede scores van 4,5 ster voor o.a. haar Riesling 2016, Sauvignon Blanc 2016 (beide 92 punten), Pinot Noir On Clay Soils 2015 en Peter’s Vision 2015 (beide 93 punten).
De wijnen van Catherine Marshall zijn verkrijgbaar via Winesenzation.nl

Hoe ben je in de wijn terechtgekomen?

“In de vroege jaren 80 deed ik een sportopleiding aan de Universiteit van Stellenbosch met Engels als hoofdkeuzevak. Als student in een wijnregio raakte ik gefascineerd door de wijnindustrie en volgde ik wat korte cursussen aan de Cape Wine Academy en bij KWV. De Zuid-Afrikaanse wijnwereld was toen nog niet zo dynamisch door het wijnexport-embargo vanwege ons apartheidsregime.
Na het afronden van mijn studie besloot ik ‘wine making & viticulture’ te gaan studeren aan Elsenberg Agricultural College en liep ik 3 jaar lang stage bij Blaauwklippen. Ik reisde naar Sonoma in de VS, Saint-Emilion en de Bourgogne in Frankrijk, Oregon en Australië om meer de diepte in te gaan en deed een aantal oogsten bij Delaire Graff en Vergelegen in Stellenbosch. Mijn eerste full-time baan als wijnmaker was bij Ken Forrester/Meinert, 3 jaar lang, toen 2 jaar bij Amani en toen 7 jaar bij Ridgeback. In 2007 besloot ik te stoppen met mijn full-time baan om me te richten op het opzetten van ons eigen bedrijf.”

Waar of van wie heb je het meest geleerd?

“Van de Franse huizen en producenten vanwege hun stijl – ingetogen , klassiek en fris. Lokaal waren mijn leermeesters Martin Meinert – toen de wijnmaker van Vergelegen – en Mike Dobrovich toen hij voor Mulderbosch werkte, omdat zij me hebben begeleid bij het wijnmaken toen ik nog een beginner was. Ik heb hen nog altijd heel hoog zitten.”

Welk deel van je werk kost de meeste tijd en moeite?

“Omdat wijnmaken met de seizoenen samenhangt en mijn bedrijf veel ‘hands-on’ werk vergt, vind ik dat elk onderdeel, afhankelijk van de tijd in het jaar, heel veel hard werk en aandacht vraagt. Marketing en reizen kosten misschien de meeste moeite. Eerlijk gezegd is er geen onderdeel van mijn werk dat me geen voldaan gevoel geeft. Ik heb een sterk team achter me dat heel efficiënt het werk achter de schermen doet, zodat ik me kan bezighouden met het creatieve werk zoals het contact met mijn druiventelers, het wijnmaken, verpakkingen, reizen, enzovoort.
Het ergste gedeelte is de berg papierwerk die elke dag afgehandeld moet worden – hierin staan mijn externe team en mijn compagnon, Greg Mitchell, en mijn moeder Jakki me onvermoeibaar bij om alles te regelen.”

Waar maak je je zorgen om en waar wind je je over op in de wijnwereld?

“De fragiele economie in ons land, de ongelijkheid, armoede en criminaliteit hebben absoluut een impact op onze industrie…”

Wat maakt jouw wijnen uniek?

“Ze laten zien wie ik echt ben, ze zijn uniek, individueel, verrukkelijk en gaan goed bij eten. Ze zijn serieus qua intentie maar hebben een goede (door)drinkbaarheid.”

Mensen of Terroir?

“Die spelen allebei een enorme rol. Het zijn de mensen die samenwerken met het landschap waarin de druiven groeien en dit interpreteren.
Ik ben heel bewust van en respectvol naar de bodems. Ik geloof in ‘cool climate’ druiven vanwege hun fruit en frisheid en daarom is Elgin mijn favoriete gebied. Koele nachten zijn extreem belangrijk, net als het oogstmoment.
Bij de menselijke interactie met de druiven horen het persen, toevoegingen, en beslissingen en ingrepen rond de vergisting. Ik heb er vele jaren over gedaan om erachter te komen wat voor mij en het merk het best werkt, met daarbij de consument in gedachten. Ik ben een hoeder van een hele oude kunstvorm en laat me door de natuur naar het eindresultaat leiden.”

De wijnen van Catherine Marshall zijn verkrijgbaar bij Winesenzation.nl

ENGLISH VERSION:

Regularly I’m done with all those opinions about wine, including mine. I would rather just listen to the winemakers and growers who are at the heart of these wines. Nature does not create these pieces of art on its own, after all…
In this series I give the word to my favourite winemakers:
Meet Catherine Marshall, Owner & Winemaker at Catherine Marshall Wines, Elgin/Stellenbosch, South Africa

Some more info about Catherine Marshall’s wines, for those who are unfamiliar with them:
All fruit is sourced in the ‘cool climate’ region of Elgin. My first experience with Catherine’s wines was the Amatra Jono’s Wave Chenin Blanc 2015
Lemony, crispy Elgin apple (Elgin is South Africa’s apple region!), white peach and a touch of mineral oil. Wild ferment, 40% aged in old barriques, 60% in stainless steel. With its wonderful balance, acidity and finesse the wine made me crave for more (a very good sign…)

Catherine Marshall also makes wines from i.a. riesling, sauvignon blanc en cabernet franc, but her biggest passion is pinot noir.
Tim Atkin MW recently granted 95 points to her ‘Finite Elements’ Pinot Noir 2016 (whilst awarding other wines scores of 91, 93 and 94 points) and ranked her winery ‘Third Growth’.
More recognition followed on 3 November 2017, when the new Platter’s Guide 2018 was published which awards 6 of Catherine’s wines with 4,5 stars, i.a. Riesling 2016, Sauvignon Blanc 2016 (both 92 points), Pinot Noir On Clay Soils 2015 and Peter’s Vision 2015 (both 93 points).
The wines of Catherine Marshall are distributed by Winesenzation.nl 

How did your wine career start and develop?

“I attended the University of Stellenbosch in the early 1980’s, studying for a sport education degree majoring in English. Being in a wine area and as a student, I became fascinated by the industry and followed some short courses by the Cape Wine Academy and KWV. The landscape for wine was not really that active as the embargo on wine exports was in place because of our apartheid regime.
I decided to study wine making and viticulture full-time at Elsenberg Agricultural College after my degree and landed a job as an intern at Blaauwklippen for 3 years. I travelled to Sonoma in the USA, Saint-Emilion and Burgundy in France, Oregon and Australia for more in-depth training, followed with seasonal harvests at Delaire Graff and Vergelegen in Stellenbosch. My first full-time winemaking post was at Ken Forrester/Meinert for 3 years, then Amani for 2 years and then Ridgeback for 7 years. In 2007, I decided to leave full-time employment to concentrate on setting up our own company.”

Where, or from whom, did you learn the most?

“The wineries and producers from France for their style – restraint, classic and fresh. Locally, my mentors were Martin Meinert – Vergelegen winemaker at the time – and Mike Dobrovich when he worked for Mulderbosch as they guided my winemaking skills when I was still a novice. I still hold them in high regard.”

Which part of your job requires the most time and effort?

“Since winemaking is seasonal and my company is quite hands-on and intensive, I find that each part, depending on the time of year, takes a LOT of hard work and attention. I would say that the marketing and travel is the most effort. I honestly can’t say that I have any part of my job that doesn’t fulfil me. I have a strong team who do the behind-the-scenes work very efficiently so that I can get on and do the creative stuff like vineyard interactions with my growers, actual winemaking, packaging, travel etc.
The worst part is the mountain of red tape and paperwork that needs to be handled daily – here is where the outsourced team and my business partner, Greg Mitchell, and my mother, Jakki, work tirelessly to keep it together.”

What do you worry about, or what angers you in the world of wine?

“The fragile economy of our country, inequality, poverty and crime definitely impacts our industry…”

What do you like most about your own wines and what makes them unique?

“They reveal my true self, are unique, individual, delicious and food friendly. The intent is serious but with good drinkability.”

People or Terroir?

“Both play a huge role. It is the people who interpret and interact with the landscape from where the grapes are grown.
I am very aware and respectful of the soils and select accordingly. I believe in cool climate grapes for fruit and freshness, hence Elgin is my area of choice. Cold nights play a massive role in the final outcome as does harvesting date.
People interaction with grapes include pressing, additions and fermentation aid decisions. All these have taken an enormous amount of years to cultivate as to what works for me and the brand with the consumers in mind. I am a custodian of a very ancient artform and am guided by nature as to the outcome.”

The wines of Catherine Marshall are distributed by Winesenzation.nl Schrijf je in voor de nieuwsbrief (en gegarandeerd verder niks!)

Recente berichten

Recente reacties

Archieven

Categorieën

Meta

Wees de eerste om te reageren

    Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.